mfi پلاستیک مذاب چیست ؟

mfi چیست؟

جریان مذاب (MFI) اندازه گیری روندگی جریان مذاب یک پلیمر گرمانرم بوده.  

شاخص جریان مذاب (MFI) به صورت جرم پلیمر مذاب عبور کرده از یک سوراخ (دای) بر حسب گرم با قطر، طول و فشار معین در ده دقیقه در دمای مشخص تعریف شده است.

به عبارتی:  شاخص جریان مذاب، جرم پلیمری (بر حسب گرم) است که در مدت ده دقیقه از میان یک روزنهٔ (Die) با قطر و طول ثابت در دمای ثابت بیرون می‌آید،

و این در حالی است که وزنهٔ استانداردی بر روی پیستون محفظهٔ رانش که حاوی حدود سه گرم (تا ۸ گرم) پلیمر می باشد، قرار دارد.

شاخص جریان مذاب تا حدودی (اما نه دقیق) نسبت معکوس با گرانروی مذاب دارد. بنا بر این با افزایش وزن مولکولی متوسط، کاهش می‌یابد.

هر چه شاخص جریان مذاب بالاترباشد، نشان دهندهٔ روانی بیشتر در دماهای فرآوریش است. در واقع برای نشان دادن ویژگی‌های سیلانی (روانی) به عنوان معیاری از قابلیت اکسترود شدن است.

به طور کلی با افزایش مقدار جریان مذاب، استحکام کششی، مقاومت پارگی، دمای نرم شدن و چقرمگی پلیمر کم می شود.